Chuyển đổi số

Cùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ các số liệu một cách an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy các giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại đã ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dùng.


Những năm của thập kỷ 80, hóa đơn tiền điện còn thô sơ và được viết bằng tay, vào thời điểm này theo lời kể lại của anh Lê Ngọc Ẩn, một cán bộ kinh doanh đã nghỉ hưu: “thời kỳ đó để ra được hóa đơn bọn anh phải chuẩn bị sẵn phôi hóa đơn cũng được viết bằng tay, sau đó khi nhận sổ ghi điện về ghi chỉ số mới vào và thực hiện tính toán một cách thủ công và viết vào hóa đơn tiền điện”. 


Nhờ vào sự cải tiến không ngừng của công nghệ, mà hiện nay ngành Điện có thể thu thập, tích hợp và phân tích khối lượng lớn dữ liệu Big Data có được nhằm có giải pháp phù hợp để khai thác một cách hiệu quả vào quá trình sản xuất, cung cấp năng lượng điện từ các đơn vị sản xuất, phân phối kinh doanh điện đến khách hàng, người dân; đồng thời qua đó sẽ tìm thấy nhiều giải pháp tiên tiến để tối ưu hóa hoạt động cũng như chi phí quản lý vận hành.