Tin hoạt động

Tiếp bước truyền thống của địa phương và các thế hệ đi trước, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tăng cường và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội để cùng có bước phát triển nhanh, bền vững, trong đó có ngành điện lực của hai tỉnh; 

Ngày 16/02/2023, UBND huyện An Lão tổ chức gặp mặt các cơ quan, đơn vị của tỉnh kết nghĩa với các thôn, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và..

Một số hoạt động của Công ty Điện lực Bình Định trong thời gian qua..