Tin ngành điện

Miền Trung – Tây Nguyên: Căng thẳng cung ứng điện các tháng mùa khô

Để có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến trên website cskh.cpc.vn. khách hàng có thể sử dụng tài khoản trang web cskh.cpc.vn, tài khoản Cổng thông tin dịch vụ công Quốc gia hoặc tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an – VneID. Bài viết sau hướng dẫn các bạn cách liên kết và đăng nhập website cskh.cpc.vn bằng mã định danh VneID.