ATTT

Emotet là một botnet phần mềm độc hại khét tiếng được phát tán trong lịch sử thông qua các tệp đính kèm Microsoft Word và Excel có chứa các macro độc hại. Nếu người dùng mở tệp đính kèm và bật macro, một tệp DLL sẽ được tải xuống và thực thi để cài đặt phần mềm độc hại Emotet trên thiết bị.

Dưới đây là tài liệu khuyến nghị người dùng trong toàn EVNCPC nâng cao cảnh giác khi làm việc trên máy tính, điện thoại thông tin, giao tiếp với bạn bè, mạng xã hội, giao dịch thanh toán online, gửi email, truyền tải chia sẻ dữ liệu, làm việc từ xa một cách an toàn.