Những Quy Định Mới Liên Quan Đến Hợp Đồng Mua Bán Điện

Ngày 21/12/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có hiệu lực từ ngày 01/01/023 với một số nội dung liên quan đến ký kết hợp đồng mua bán điện như sau:

Về điều kiện ký kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt:

Khoản 1, Điều 8, Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP về điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Theo đó, điều kiện ký kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt được sửa đổi như sau:

- Sửa đổi điều kiện của Bên mua điện, cụ thể: Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có đề nghị mua điện và thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện (trước đây, Nghị định 137/2013/NĐ-CP yêu cầu Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy đề nghị mua điện kèm theo bản sao của một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú, hoặc sổ tạm trú; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trênđấtđã có nhà ở); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực).

(ảnh minh họa)

- Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt của bên mua điện dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử bao gồm: Đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

+ Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được ký 01 Hợp đồng.

+ Trường hợp không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện, bên mua điện cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 Hợp đồng.

Như vậy, Nghị định 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đã thay thế các nội dung về “sổ hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú” bằng các thông tin về việc cư trú. Việc thay đổi này để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020: “Kể từ ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022”.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng. Theo quy định tạc các Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an thì xác định hộ gia đình sẽ được căn cứ theo thông tin trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt:

Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 11, Nghị định số
137/2013/NĐ-CP với nội dung: “Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt” (tại Nghị định 137/2022/NĐ-CP quy định Bộ Công thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt).

Bên cạnh việc xác định định mức số hộ sử dụng điện sinh hoạt hiện nay được quy định tại các Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, trong đó quy định việc xác định các “hộ sử dụng điện dùng chung công tơ”, “hộ sử dụng điện sau công tơ tổng” căn cứ theo “hộ khẩu riêng”.

Việc xác định “hộ sử dụng điện dùng chung công tơ” được thực hiện như sau:
Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Luật Cư trú 2020 thì có 02 cách thức để xác lập tư cách hộ gia đình:

Cách một là, những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh ruột,chị ruột, em ruột, cháu ruột thì có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo hộ gia đình.

Cách hai là, những người không thuộc trường hợp được nêu trong cách một nhưng có đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp theo quy định của Luật Cư trú 2020 thì được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào cùng một hộ gia đình. Do thông tin về hộ gia đình là thông tin về cư trú nên sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 Thông tư 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương bãi bỏ khoản 1, Điều 2, Thông tư 19/2014/TT-BCT về mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Thông tư 38/2022/TT-BCT bãi bỏ những nội dung dưới đây tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT về ký kết và ngôn ngữ hợp đồng như sau:

- Bãi bỏ quy định: Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đăng ký mua điện
chỉ được ký 01 Hợp đồng.

- Bãi bỏ quy định: Tại một địa điểm đăng ký mua điện, trường hợp không sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, Bên mua điện chỉ được sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 Hợp đồng.

Việc thay đổi này để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020: “Kể từ ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022”. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng./.

 

Phùng Văn Biết (tổng hợp) 

Chia sẻ :

Các tin khác