Ký kết quy chế phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chiều 25/5/2023, Sở Công Thương, Công an tỉnh Bình Định, Công ty Điện lực Bình Định và Truyền tải điện Bình Định đã tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Định”.


Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Nội dung Quy chế Phối hợp gồm 03 chương, 11 điều, quy định về mục đích, nguyên tắt, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp công tác giữa các bên và cụ thể hóa các nội dung phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Định, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẩm quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê, trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Bình Định đã phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện trên địa bàn. Năm 2022, tổng số vụ vi phạm được phát hiện là 1.249 vụ truy thu hơn 1,7 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2023 đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực 326 vụ với số tiền thu được hơn 557 triệu đồng.

Về thực trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Năm 2022, Công ty Điện lực Bình Định đã kiểm tra, lập biên bản 22 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện, chuyển hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định. Trong đó, điển hình nhất là việc các tổ chức, cá nhân khi thi công công trình, trồng cây công nghiệp,… đã vi phạm khoảng cách an toàn.

Quy chế phối hợp được các đơn vị thống nhất có nhiều quy định mới theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; các nguyên tắc phối hợp công tác giữa các bên và cụ thể hóa các nội dung phối hợp trong các lĩnh vực kiểm tra sử dụng điện, lĩnh vực xử lý vi phạm sử dụng điện. Thanh tra Sở Công Thương, Phòng An ninh Kinh tế (CA tỉnh), Phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Bình Định), Phòng Kỹ thuật (Truyền tải điện Bình Định) là đầu mối tham mưu, giúp lãnh đạo các cơ quan trong việc triển khai thực hiện. Định kỳ vào tháng 01 hằng năm, các đơn vị tham mưu lãnh đạo các cơ quan tổ chức sơ kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp.

Việc ký kết Quy chế phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tạo thuận lợi để các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

 

Quốc Việt        

Chia sẻ :

Các tin khác

Một số hoạt động của Công ty Điện lực Bình Định trong thời gian qua:


Tại Bình Định, thời tiết tháng 8 tiếp tục nắng nóng kéo dài khiến công suất, sản lượng điện liên tục tăng cao, từ ngày 07-22 tháng 8 vừa qua sản lượng điện đều cao hơn 8 triệu kWh/ngày và đến ngày 23/8 sản lượng điện toàn tỉnh đạt 9,056 triệu kWh/ ngày, công suất đạt cực đại là 442 MW.