Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định- Dấu ấn trong nhiệm kỳ XVI (2018-2023)

Đã qua 16 lần Đại hội Công đoàn PC Bình Định, nhưng với Đại hội lần thứ 17 nhiệm kỳ (2023-2028) sẽ diễn ra vào ngày 21/3/2023 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong năm 2023, và kỳ vọng sẽ mang đến tâm thế mới cho đoàn viên Công đoàn, người lao động (CNVC-NLĐ) của đơn vị. Đây cũng là dịp để CNVC-NLĐ của Công ty nhìn lại kết quả chặng đường 5 năm nhiệm kỳ (2018 – 2023) của Công đoàn PC Bình Định, và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là nền tảng, động lực để BCH Công đoàn nhiệm kỳ (2023-2028) chủ động có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất cùng với chính quyền, CNVC-NLĐ trong đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà EVN, EVNCPC đặt ra trong giai đoạn 2023-2028.

Ông Sử Văn Nam-CT Công đoàn PC Bình Định (thứ hai từ phải) nhận cờ thi đua đơn vị XS của Công đoàn EVN

Phối hợp cùng chuyên môn lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ XVI (2018-2023).

Công ty Điện lực Bình Định hiện có 781 lao động, số Đoàn viên Công đoàn là 775 đoàn viên (trong đó có 97 nữ); trong nhiệm kỳ 2018-2023 phong trào CNVC-LĐ của PC Bình Định luôn gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là cung cấp đủ điện để đáp ứng cho mọi nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật EVNCPC giao, với các nhiệm vụ chỉ tiêu chính là: Điện thương phẩm giai đoạn 2018-2023 đạt 10,825 tỷ kWh, trong đó năm 2022 đạt 2,41 tỷ kWh, doanh thu tiền điện giai đoạn 2018-2023 đạt 19.863,48 tỷ đồng, doanh thu tiền điện năm 2022 đạt 4.553 tỷ đồng, tăng 1,426 lần so với đầu nhiệm kỳ năm 2018;  giá bán điện bình quân đạt 1889,12 đồng/kWh, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ tổn thất truyền tải điện năng giảm dần qua các năm, năm 2022 thực hiện 4,1%, về đích sớm so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 -2025 mà EVNCPC đã giao. Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó xã đảo Nhơn Châu nhận điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển ngày 20/8/2020. Đến nay toàn tỉnh có 04/11 đơn vị cấp huyện (huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn) được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới; 84 xã được công nhận đạt chuẩn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 74,33%. Hiện nay có 109/112 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, chỉ còn lại 3 xã với khoảng 230 hộ dân ở 3 làng gồm: làng Canh Tiến xã Canh Liên(141 hộ); làng Canh Giao xã Canh Hiệp huyện Vân Canh(40 hộ); Làng O2 xã Vĩnh Kim huyện Vĩnh Thạnh (49 hộ) là chưa được cấp từ lưới điện Quốc gia.  

Mọi hoạt động của Công đoàn đều gắn liền với các phong trào thi đua

Năm 2018, với mục tiêu rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng, Công đoàn Công ty phát động 03 phong trào thi đua Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn: Phong trào “Xây dựng tác phong chuyên nghiệp trong công tác dịch vụ khách hàng”; “Công tác giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện” và phong trào thi đua “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)”. Hiệu quả của các phong trào là đã đổi mới phương pháp tổ chức phong trào quần chúng tham gia đồng hành cùng chuyên môn mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động SXKD của đơn vị. Năm 2020, Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua Công đoàn: Phong trào “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”; năm 2021 Công đoàn Công ty phát động 02 phong trào thi đua trọng tâm là hưởng ứng chủ đề chuyển đổi số trong EVN: Phong trào “Hưởng ứng chủ đề chuyển đổi số trong EVN” và phong trào “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động để làm tốt công tác Quản lý vận hành lưới điện”. Hiệu quả là các Điện lực, Đội QLVH Lưới điện cao thế đã thi đua giảm sự cố; tích cực hưởng ứng phong trào chuyển đổi số bằng việc tập trung hoàn thành cập nhật dữ liệu PMIS, thu thập thông tin hiện trường, hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử và đo xa cho khách hàng toàn tỉnh, nâng cao tỉ lệ Online công tơ trên hệ thống RF-Spider. Việc gắn kết giữa nội dung phong trào thi đua công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn trước hết đã góp phần cho Công ty hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ EVNCPC giao hàng năm. Đồng thời, việc tổ chức tốt các hoạt động công đoàn với nhiều hình thức đổi mới đã tạo điều kiện cho CNVC-NLĐ tích cực phát huy năng lực cá nhân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Nhìn chung, phong trào CNCV-LĐ giai đoạn 2018 – 2023 đã góp phần tích cực cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ SXKD, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà EVNCPC giao với kết quả năm sau luôn tăng cao hơn năm trước; và năm 2022, Công ty Điện lực Bình Định được xếp thứ nhất trong phong trào thi đua SXKD Khối 1 của EVNCPC, và được UBQLVNN tại Doanh nghiệp tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Ông Thái Minh Châu-GĐ PC Công ty (thứ hai phải sang) nhận cờ thi đua ĐVXS của UBQLVNN tại DN

Công đoàn đại diện, bảo vệ người lao động và tham gia quản lý Doanh nghiệp

 Hằng năm, Công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị Người lao động, trong giai đoạn 2018-2023 giải quyết thỏa đáng 105 kiến nghị của người lao động từ các đơn vị, trong đó gồm 70 kiến nghị về SXKD, 45 kiến nghị về nhân lực, chế độ chính sách lao động và tiền lương, 21 kiến nghị về môi trường làm việc. Cũng trong giai đoạn 2018-2023 Công đoàn đã tham gia góp ý xây dựng ban hành mới và sửa đổi quy chế, quy định, chính sách ở đơn vị có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao như Quy định tiền lương sản xuất khác, Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của EVNCPC; Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt về Quy chế dân chủ, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng quy định; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, tổ chức đối thoại định kỳ bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với đặc thù sản xuất - kinh doanh của đơn vị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và trả lời xử lý kịp thời, từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn bộ CBNV của đơn vị.

Công tác ATVSLĐ luôn được Công đoàn Công ty quan tâm thực hiện, giai đoạn 2018-2023, Công ty giữ vững an toàn trong lao động sản xuất, phong trào thi đua Bảo đảm ATVSLĐ đã trở thành truyền thống, luôn được chú trọng và triển khai thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ. Kết quả của phong trào là hầu hết các đơn vị trực thuộc và Công ty luôn được công nhận là đơn vị Bảo đảm ATVSLĐ xuất sắc. Hàng năm, Công đoàn Công ty đều triển khai các nội dung, và có các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo ATVSLĐ; từ năm 2020 BCH Công đoàn đã thống nhất tăng mức thưởng nóng tại hiện trường công tác từ 3.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/quý, nhằm kịp thời động viên và khích lệ đối với các bộ phận thực hiện tốt biện pháp ATVSLĐ tại hiện trường, ngăn ngừa TNLĐ.

Công đoàn với hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động:

Công đoàn EVNCPC và PC Bình Định thăm hỏi các tổ trực quản lý Đd&Trạm trên địa bàn Tỉnh.

Trong nhiệm kỳ XVI (2018-2023) Công đoàn đã tích cực trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ thường xuyên và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm thăm hỏi CBNV đau ốm; kịp thời hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động; các hoạt động trọng điểm Tháng công nhân, Tháng ATVSLĐ, dịp tết Nguyên đán; thành lập và duy trì bếp ăn tập thể, để bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho CBNV tại các đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã thăm hỏi, hỗ trợ cho 2.476 CBNV với tổng số tiền 1.509,26 triệu đồng. Ngoài ra, Giám đốc và Công đoàn Công ty rất quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNVC-NLĐ với nhiều hoạt động phong phú.  Ngoài việc tổ chức Hội thao Xuân truyền thống với nhiều môn thể thao phong phú, tùy theo điều kiện các năm, Công đoàn còn tổ chức nhiều đợt Hội thao thu hút đông đảo CNVC-NLĐ tham gia với không khí vui tươi, phấn khởi. Hội thao CNVC-LĐ năm 2023 để chào mừng Đại hội Công đoàn PC Bình Định nhiệm kỳ XVII, bế mạc vào ngày 26/2/2023 đạt kỷ lục trong các kỳ Hội thao của Công ty với hơn 300 CNVC-NLĐ tham gia. Tại Văn phòng Công ty và các Điện lực đã xây dựng các thiết chế thể thao văn hóa, trang bị các máy tập thể dục, bóng bàn để CBNV rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của CNVC-NLĐ, góp phần tích cực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ban Nữ công Công ty đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”“Nuôi con khỏe – dạy con ngoan”, …Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tổ chức thăm hỏi các Nữ CNVC-NLĐ và con em bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức vui Tết thiếu nhi (01/6), rằm Trung thu (15/8 AL); khen thưởng con CNVC-NLĐ đạt thành tích cao trong học tập…Năm 2020, 2021, 2022 dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước và Bình Định. Công đoàn Công ty đã mua cấp phát mỗi CNVC-NLĐ 01 hộp khẩu trang, 01 kính chống giọt bắn. Vận động CNVC-NLĐ đóng góp 01 ngày lương hỗ trợ Quỹ Văcxin phòng chống Covid số tiền 273 triệu đồng; 01 ngày lương ủng hộ CBVC-NLĐ ngành Điện khu vực phía Nam bị ảnh hưởng dịch bệnh, số tiền là 273 triệu đồng, vận động 100% CNVC-NLĐ trong Công ty đã tiêm ngừa 3 mũi văcxin.

Công đoàn với công tác từ thiện xã hội

Ông Sử Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn PC Bình Định trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Các hoạt động xã hội, từ thiện như đã ăn sâu vào nhận thức của từng CNVC-NLĐ của đơn vị, nếu như trước kia, hoạt động này phụ thuộc vào sự phát động của Công ty vào những ngày lễ, tết thì hiện nay, hoạt động này đã trở thành thường xuyên, đa dạng và có chiều sâu.  Hằng năm, đơn vị có ký kết Giao ước thi đua Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương, cùng đóng góp xây dựng Nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh. Công đoàn đơn vị tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, CBNV tại các Điện lực đóng trên địa bàn cũng đã tham gia đóng góp tại địa phương, tham gia mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ các thôn buôn khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn công tác, và toàn thể CBNV của các Điện lực cũng đã tham gia đầy đủ các họat động tình nghĩa tại nơi cư trú; tổng số tiền đóng góp cho hoạt động này khoảng 200 triệu đồng/năm. Năm 2019, PC Bình Định được Chính quyền địa phương phân công phối hợp Thanh tra Công an tỉnh kết nghĩa với Thôn 2 xã An Dũng huyện An Lão, và thời gian qua hai đơn vị đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm khi được phân công kết nghĩa có nhiều hoạt động giúp đỡ bà con tại Thôn 2 xã An Dũng.

Nhiệm kỳ 2018-2023 là một nhiệm kỳ để lại nhiều ấn tượng trong CNVC-NLĐ Công ty từ sự sáng tạo, nhiệt huyết trong mọi hoạt động của BCH Công đoàn Công ty với việc thường xuyên đổi mới phương thức thực hiện, mang lại kết quả thiết thực cho phong trào CNCV-LĐ và hoạt động Công đoàn. Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2018-2023, Công đoàn PC Bình Định luôn được đứng trong top đầu trong Công đoàn EVNCPC, năm 2021 được Công đoàn EVNCPC tặng cờ thi đua xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xếp thứ Nhì khối phân phối điện; và trong năm 2022 được Công đoàn EVN tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào CNVC lao động và hoạt động công đoàn năm 2022; và được Công đoàn của EVNCPC xếp thứ Nhất khối phân phối điện trong phong trào thi đua xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong năm 2022.

Nhiệm kỳ mới với những thách thức mới

Trong nhiệm kỳ XVII (2023-2028) với sự đoàn kết, đồng thuận cao của Lãnh đạo, CNVC-NLĐ, Công đoàn PC Bình Định quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó mục tiêu trọng tâm là: tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-NLĐ; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội; phối hợp chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh EVNCPC giao để tiếp tục giữ vững vị thứ thi đua của Công ty đã đạt được; tiếp tục phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số vào hoạt động SXKD để từng bước tự động hóa, hiện đại hóa lưới điện, để tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả cao trong SXKD đi đôi với đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, và phục vụ đời sống của người dân trong tỉnh Bình Định với chất lượng dịch vụ điện ngày càng cao.

 

Hồ Quang Thịnh

Chia sẻ :

Các tin khác

Ngày nay, điện là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, điện hiện hữu, gần gũi và quen thuộc đến nỗi chúng ta hầu như không cảm nhận được sự hiện diện của nó; có điện và dùng điện trở thành một thói quen..

Nằm ở phía Bắc của tỉnh Bình Định, huyện trung du miền núi Hoài Ân tọa lạc ở vị trí xung yếu của tỉnh. Đây được xác định là vùng đất có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng, đồng thời..

Hằng năm đến dịp Tết Nguyên đán – Tết cổ truyền của dân tộc, với trách nhiệm của đơn vị cung cấp điện, ngành Điện Bình Định luôn nỗ lực cao nhất, với quyết tâm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục trong các ngày Tết..

Tây Sơn là huyện trung du ở về phía Tây Nam của tỉnh Bình Định, nằm trên quốc lộ 19-là cửa ngõ tiếp giáp với địa bàn bắc Tây Nguyên rộng lớn có nhiều tiềm năng kinh tế, nằm cách TP Quy Nhơn 40km về hướng Tây..