PC Bình Định: 10 sự kiện nổi bật năm 2022

Năm 2022, mặc dù phải SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế địa phương đang phục hồi sau đại dịch, nhưng tập thể CBCNV Công ty Điện lực Bình Định vẫn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Nhìn lại một năm công tác vượt qua nhiều gian khó, Công ty luôn vững bước đi lên, ghi dấu ấn với nhiều thành tích và những hoạt động nổi bật.

Chia sẻ :

Các tin khác

Tiếp bước truyền thống của địa phương và các thế hệ đi trước, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tăng cường và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội để cùng có bước phát triển nhanh, bền vững, trong đó có ngành điện lực của hai tỉnh;