Công ty Điện lực Bình Định được UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2022.

Sáng 28/02/2023, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào; tham dự hội nghị còn có đại diện Bộ Công an, các thành viên ban Chỉ đạo 138 của các địa phương trong tỉnh và Công an tỉnh. Trong năm 2022, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, thành viên và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Chủ tịch UBND Tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2022

Thực hiện kế hoạch của UBND Tỉnh và hướng dẫn của Công an Bình Định về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Định đã ban hành Nghị quyết số 138-NQ/ĐUBĐPC ngày 15/7/2021 về việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuấn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022; Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định ban hành Kế hoạch số 3231/KH-BĐPC ngày 28/6/2022 xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022, nhằm triển khai đến toàn thể CBNV phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền và cơ quan Công an trên địa bàn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản, vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

PC Bình Định hiện có 781 CBNV, đang quản lý vận hành với khối lượng: 548,55km đường dây 110kV; 15 trạm biến áp 110/22kV; 3.033,7km đường dây trung áp; 4.324,4km đường dây hạ áp; 15 TBA 110kV với dung lượng 849MVA; 4.617 TBA phân phối với tổng dung lượng 1.676 MVA, nằm rải khắp trên địa bàn tỉnh Bình Định với giá trị hàng ngàn tỷ đồng, để đảm bảo cấp điện cho trên 471 ngàn khách hàng trên địa bàn tỉnh. Lực lượng lao động của Công ty được bố trí làm việc ở 11 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, nhiều nơi có địa bàn phức tạp về tình hình ANTT. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, vật tư thiết bị, bên cạnh việc tổ chức, sắp xếp nhân lực cho hoạt động kinh doanh và quản lý lưới điện đạt hiệu quả, thì Công ty cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phong trào tự quản đến từng CBNV trong các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt ANTT tại nơi làm việc, nơi cư trú nhằm góp phần cho thành công chung trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của đơn vị và địa phương nơi làm việc và cư trú. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT mà trong nhiều năm qua không có vụ việc về an ninh trật tự xảy ra tại các đơn vị trực thuộc PC Bình Định, luôn đảm bảo cung cấp đủ điện cho các ngành, lĩnh vực phát triển, góp phần đắc lực cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân trong toàn tỉnh.Với kết quả 3 năm liên tục 2020, 2021, 2022 được công nhận đạt chuẩn về: “ An toàn về an ninh trật tự”; chính quyền, tổ chức Đảng, đoàn thể đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong năm 2021 đã được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nên đảm bảo đủ điều kiện để Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho PC Bình Định tại Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.


Hồ Quang Thịnh

Chia sẻ :

Các tin khác

Tiếp bước truyền thống của địa phương và các thế hệ đi trước, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tăng cường và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội để cùng có bước phát triển nhanh, bền vững, trong đó có ngành điện lực của hai tỉnh;