Kết quả đáng tự hào của Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

Nhiệm kỳ 2018-2023 phong trào CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bình Định luôn gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là cung cấp đủ điện để đáp ứng cho mọi nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật EVNCPC giao.


Chia sẻ :

Các tin khác