Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Định thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 01/01/2021 đến Quý 1/2023

Sáng ngày 24/4/2023, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tỉnh ủy Bình Định do ông Đặng Hoài Tân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) tại Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Định.

Quang cảnh buổi làm việc

Công ty Điện lực Bình Định hiện có 779 CBNV, trong đó có 240 đảng viên; công tác tại 12 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 1 đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, 1 đội sửa chữa nóng lưới điện, 1 ban quản lý dự án và 9 điện lực trực thuộc đóng tại 11 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là: “… thực hiện tốt các nội dung, quy định trong QCDC, phát huy quyền làm chủ của CBNV, tạo động lực trong các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn thể của Công ty”. Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Đảng viên, CBNV và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, mọi kế hoạch, định hướng kinh doanh của Công ty; việc thu chi tài chính, các chế độ, chính sách; việc trích lập, sử dụng các loại quỹ; nội quy, quy chế, quy định và những quy định có liên quan trực tiếp đến người lao động đều được phổ biến đến CBCNV-LĐ thông qua hội nghị người lao động định kỳ hàng năm; các cuộc họp giao ban tháng, quý; các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của đơn vị. Người lao động cũng được trực tiếp tham gia ý kiến vào các báo cáo tổng kết, tham gia xây dựng phương hướng kế hoạch sản xuất, bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc và góp ý sửa đổi thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế, quy định của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Thế Bình - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định phát biểu tại buổi làm việc

Trong giai đoạn 01/01/2021 đến quý 1/2023, nhờ thực hiện tốt QCDC nên CBNV, người lao động trong Công ty luôn nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách, các mặt hoạt động của Công ty. Sự đồng thuận đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các mặt hoạt động xã hội của Công ty luôn giữ vững và phát huy.

Kết quả trong năm 2021: Công ty Điện lực Bình Định đạt vị thứ Ba trong phong trào thi đua khối SXKD Điện của 13 tỉnh miền Trung; Đảng bộ Công ty đạt xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn Công ty đạt Giải Nhì của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung, và được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Tổng Công ty và Công đoàn Điện lực Việt Nam; Trong năm 2022: Công ty Điện lực Bình Định đạt vị thứ Nhất trong phong trào thi đua khối SXKD Điện của 13 tỉnh miền Trung và được UBQLVNN tại Doanh nghiệp tặng cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Công ty đạt xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn Công ty được Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng cờ thi đua xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh (vị thứ Nhất) và Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định Đặng Hoài Tân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Đặng Hoài Tân – Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện QCDC giai đoạn 01/01/2021 đến quý 1/2023 tại Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Định, qua đó ông đề Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Định tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng đến từng Đảng viên, CBNV trong đơn vị để thực hiện nghiêm túc QCDC theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần cùng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao cho đơn vị.

 

Xuân Dung               

Chia sẻ :

Các tin khác