Giới thiệu công ty

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH:

DỊCH VỤ TỐT – MỌI LÚC – MỌI NƠI

Trong những năm qua, ngành điện nói chung, Công ty Điện lực Bình Định nói riêng đã rất nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà. Với việc không ngừng tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, Công ty đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn; đầu tư nâng cấp bán điện đến từng hộ dân sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đưa điện về vùng sâu vùng xa, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

 Công ty Điện lực Bình Định

 Nhà điều hành Công ty Điện lực Bình Định 


Từ những mốc son đáng nhớ

Các thế hệ CBNV Công ty Điện lực Bình Định đã trải qua một quá trình trên 45 năm phấn đấu bền bỉ, gian khổ và rất đáng tự hào vì nguồn điện cho quê hương, những chặng đường phát triển của Công ty Điện lực Bình Định qua các thời kỳ như sau:

Tháng 4/1975 - khi chính quyền cách mạng của 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi tiếp quản nguồn và lưới điện của 2 nhà máy tại 2 thị xã cách nhau gần 170km, chỉ có 14 tổ máy phát điện Diesel với tổng công suất lắp đặt 14.600kW, còn lưới điện thì quá cũ nát, phải vừa tích cực sửa chữa phục hồi để vừa đưa vào sử dụng lại và vận hành được tổng sản lượng điện 14 triệu kWh/năm cho những năm đầu tiên sau ngày giải phóng; phục vụ cho ánh sáng sinh hoạt và dịch vụ, khởi động lại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ trong toàn tỉnh.

Ngày 08/12/1976, Sở Quản lý và phân phối điện Nghĩa Bình được thành lập theo quyết định số: 3793/QĐ-TCCB-3, trực thuộc Công ty Điện lực Miền Trung trên cơ sở sáp nhập 2 nhà máy điện Quy Nhơn và Quảng Ngãi.

Vừa sửa chữa phục hồi nguồn, lưới điện vừa tiếp nhận thêm các máy Diesel bổ sung từ các địa phương trong cả nước - Sở quản lý và phân phối điện Nghĩa Bình đã từng bước tổ chức sản xuất, nâng công suất cấp điện  tăng trưởng dần. Năm 1980: tổng sản lượng điện cả tỉnh là 23,33 triệu kWh và đến năm 1985 đã đạt con số: 47,75 triệu kWh - tăng 3,39 lần so với năm 1975.

Ngày 25/5/1981, Sở quản lý và phân phối điện Nghĩa Bình được đổi tên là Sở Điện lực Nghĩa Bình theo quyết định số: 326/ĐL-TCCB-3 của Bộ Điện lực.

Thời điểm năm 1989, sau khi tách 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, Sở Điện lực Bình Định được thành lập, lúc bấy giờ sản lượng điện cung cấp riêng cho tỉnh Bình Định đã lên đến 73,33triệu kWh.

Nguồn điện quốc gia đã nối liền và cấp điện cho tỉnh Bình Định vào ngày 20/8/1993 với cấp điện áp 35kV từ trạm E16 110kV Quảng Ngãi qua đường dây 110kV Quảng Ngãi - Vĩnh Sơn - Bình Định dài 220km. Điện lưới quốc gia về Bình Định trong giai đoạn đầu  với công suất 6-8MW đã bổ sung nguồn điện quí giá cho Bình Định, cải thiện đáng kể tình trạng “4 có 3 không” trong một thời gian dài.

Cuối năm 1994, được sự quan tâm đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, UBND Tỉnh Bình Định, Công ty Điện lực 3… các công trình điện cho Miền Trung nói chung cũng như cho tỉnh Bình Định nói riêng lần lượt đưa vào vận hành khai thác như: Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn (66MW), các trạm 500kV Đà Nẵng, Pleiku, Trạm 110/35kV Phú Tài (E21), trạm biến áp: 110/22/15kV-40MVA Quy Nhơn (E20) …mở ra bước ngoặc quan trọng để Bình Định cùng các tỉnh Miền Trung thoát khỏi tình trạng “đói” điện triền miên.

Ngày 8/3/1996, Sở Điện lực Bình Định được đổi tên thành Điện lực Bình Định, trực thuộc Công ty Điện lực 3 theo quyết định số: 259/ĐVN-TCCB-LĐ trực thuộc Công ty Điện lực 3.

Ngày 02/6/2010, Điện lực Bình Định được nâng cấp hoạt động và được đổi tên là Công ty Điện lực Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

 

Đến những con số của sự trưởng thành

Hiện nay, PC Bình Định hiện có 793 CBNV, trực tiếp phục vụ khách hàng sử dụng điện trên 11 huyện/ thành phố/ thị xã trong tỉnh qua 09 Điện lực trực thuộc. Tính đến nay, Công ty Điện lực Bình Định đã có trên 470.000 khách hàng; chiều dài đường dây 110kV 548,55km, 16 TBA 110kV với công suất đặt 929MVA; đường dây trung áp 3.033,7km; đường dây hạ áp 4.324,4km; cấp điện qua 4.617 TBA phân phối với tổng dung lượng trên 1.676 kVA, Tổng sản lượng điện thương phẩm Công ty thực hiện 2022 đạt 2.410 triệu kWh; doanh thu đạt 4.553 tỷ đồng; tổn thất toàn Công ty thực hiện đạt 3,80%.

Thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong những năm qua, Tổng Công ty điện lực Miền Trung, Công ty Điện lực Bình Định đã đặc biệt chú trọng việc cải tiến và hiện đại hóa hệ thống lưới điện, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh như: Trung tâm điều khiển SCADA -Phòng Điều độ  điều khiển xa 14 trạm biến áp 110 kV không người trực; Hệ thống quản lí thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa (gọi là hệ thống SCADA), công nghệ sửa chữa điện nóng (sửa chữa hotline), công nghệ vệ sinh sứ bằng nước cách điện áp lực cao (vệ sinh hotline)... nhằm nâng cao chất lượng điện năng, và độ tin cậy cung cấp điện đến khách hàng. Bên cạnh đó Công ty đã hoàn thành lộ trình Hiện đại hóa hệ thống đo đếm bao gồm lắp đặt, thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử, và đưa vào vận hành hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa (Rf-spider), hiện đại hóa hệ thống thông tin phục vụ khách hàng... cũng được Công ty Điện lực Bình Định tích cực thực hiện, góp phần minh bạch trong công tác kinh doanh điện năng.

Có thể nói, việc tập trung đầu tư nâng cấp lưới điện của Công ty Điện lực Bình Định được triển khai mạnh mẽ đã góp phần tăng trưởng điện thương phẩm trong toàn tỉnh, đây là tín hiệu tốt và là một trong những chỉ số để đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Sản lượng điện cấp cho sản xuất công nghiệp – xây dựng trong các năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục đạt tỷ trọng cao so với các thành phần phụ tải khác, hiện chiếm trên 47% tổng sản lượng điện thương phẩm trong toàn tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Bình Định là một trong những đơn vị có truyền thống về thực hiện công tác xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa; hằng năm Lãnh đạo Công ty vận động CBNV đóng góp Quỹ tương trợ xã hội, ủng hộ đồng bào bão lụt, hỗ trợ trẻ em nghèo và nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Ngoài ra Công đoàn Công ty còn sử dụng quỹ phúc lợi để hỗ trợ CBNV hưu trí, ốm đau và nhiều hoạt động xã hội, từ thiện thiết thực khác.

Trong thời gian tới tới, PC Bình Định sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo… góp phần xây dựng nông thôn thôn mới; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh... Đặc biệt, hướng tới xây dựng ngành Điện thành một ngành dịch vụ mạnh vì quyền lợi của khách hàng và đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Trong nhiều năm qua, tập thể CBNV Công ty Điện lực Bình Định đã phát huy truyền thống vẻ vang và kế thừa sự nghiệp của các thế hệ CBNV đi trước, từng bước trưởng thành và đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Qua đó, Công ty liên tục được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khối phân phối các Công ty Điện lực, gồm 13 Công ty Ðiện lực thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên và của khối các đơn vị SXKD & DV Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh. Đặc biệt Công ty Điện lực Bình Định vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba các năm 1987, 1993; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005 và Huân chương Ðộc lập hạng Ba năm 2014.

Chia sẻ :

Các tin khác