Văn bản pháp quy
Loại văn bản
Nội dungSố VBNgày VB
Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2015
2256/QĐ-BCT 12/3/2015
Qui định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
33/2014/TT-BCT 10/10/2014
Quyết định về giá bán điện
4887/QĐ-BCT 30/5/2014
Thông tư qui định về thực hiện giá bán điện
16/2014/TT-BCT 29/5/2014
Quy định về mua, bán công suất phản kháng
Thông tư 15/2014/TT-BCT 28/5/2014
Qui định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
28/2014/QĐ-TTg 7/4/2014
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Thông tư 27/2013/TT-BCT 31/10/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
Nghị định 137/2013/NĐ-CP 21/10/2013
Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
38/2012/TT-BCT 20/12/2012
Thông tư quy định hệ thống điện phân phối thay thế TT 37
32/2010/TT-BCT 30/07/2010
Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
18/2010/TT-BCT 10/05/2010
Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện
12/2010/TT-BCT 15/04/2010
Thông tư Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện
13/2010/TT-BCT 15/04/2010
Thông tư Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia
09/2010/TT-BCT 03/03/2010
Thông tư Quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
03/2010/TT-BCT 22/01/2010
1 2


Khách hàng điện
Đến ngày: 03/04/2018
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 15696
Quy Nhơn 65866
Phú Tài 26678
An Nhơn 51703
Phù Mỹ 58183
Bồng Sơn 62035
Phú Phong 36883
Phù Cát 58727
Tuy Phước 36409
TỔNG CỘNG: 412180
Phụ tải & huy động nguồn
19/04/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 284.0
Pmin 171.0
CS.HT Pnhận 259.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 25.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 5356.5
AnhậnHT 5301.1
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 325.4
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 1
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội