Đảng và Đoàn thể

PC Bình Định nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh trong phòng trào thi đua 2016
Sáng ngày 09/03/2017, UBND tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017


Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua (PTTĐ) nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. PTTĐ yêu nước ngày càng lan tỏa, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; các nội dung, tiêu chí thi đua đã có sự đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; đã khơi dậy được tiềm năng, tính tích cực, sáng tạo của mọi người, mọi tổ chức, thu được nhiều kết quả tích cực. Nhiều PTTĐ tiếp tục phát triển sâu rộng như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”; đặc biệt, PTTĐ xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tỉnh tham gia. Qua đó, đã khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 20 tập thể và Bằng khen của UBND tỉnh cho 52 tập thể có thành tích xuất sắc trong PTTĐ năm 2016. PC Bình Định vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ trung ương năm 2016.

Ông Huỳnh Ngọc Việt – GĐ PC Bình Định (thứ 3 từ trái qua)

nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh Bình Định

Năm 2017, PTTĐ với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. PC Bình Định phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thành Chính


Xem thêm:


Khách hàng điện
Đến ngày: 04/06/2018
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 15843
Quy Nhơn 66350
Phú Tài 26987
An Nhơn 51941
Phù Mỹ 58459
Bồng Sơn 62258
Phú Phong 36937
Phù Cát 58870
Tuy Phước 36788
TỔNG CỘNG: 414433
Phụ tải & huy động nguồn
17/06/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 277.0
Pmin 184.0
CS.HT Pnhận 270.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 7.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 5632.4
AnhậnHT 5436.8
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 195.6
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 25
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội