Công nghệ thông tin

Hạ tầng Viễn thông và CNTT PC Bình Định sẵn sàng đáp ứng mục tiêu ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh và điều hành sản xuất.
Mục tiêu trọng tâm năm 2016 là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và viễn thông vào công tác quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa năng suất lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc khách hàng,… Để thực hiện được mục tiêu trọng tâm này cần thiết phải chuẩn bị nhiều nguồn lực, trong đó có một nguồn lực quan trọng đó là phải đảm bảo sẵn sàng nguồn lực hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin.


Sơ đồ kết nối mạng WAN tại PC Bình Định

Trong những năm qua, với sự quan tâm của ban Giám đốc công ty, lãnh đạo phòng công nghệ thông tin, sự hợp tác của các phòng nghiệp vụ liên quan và đặc biệt là sự ủng hộ của lãnh đạo CPC, ban Công Nghệ Thông tin CPC,… hạ tầng công Nghệ thông tin và viễn thông tại PC Bình Định đã có nhiều bước tiến vược bậc.

Thời điểm cuối năm 2013, hệ thống mạng LAN tại các Điện Lực trực thuộc rất “lạc hậu”, tốc độ kết nối tối đa 100 Mbps, kết nối theo mô hình phân tán, tình trạng mất kết nối mạng vẫn còn xảy ra, tốc độ kết nối mạng WAN từ các điện lực trực thuộc đến Công Ty, Tổng Công ty chỉ đạt tối đa 2Mbps, thường xuyên nghẽn mạng do tốc độ đường truyền thấp, mất kết nối do đường truyền phải thuê các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh các điện lực trực thuộc,

Đến cuối năm 2014, hầu hết hệ thống mạng LAN tại các Điện Lực trực thuộc, hệ thống mạng WAN PC Bình Định đã được nâng cấp và cải tạo đáp ứng rất tốt nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin: Hệ thống mạng LAN hầu hết tại các Điện Lực trực thuộc đều đạt được tốc độ kết nối 1 Gbps, kết nối mạng WAN từ các Điện Lực trực thuộc đến công ty, tổng Công Ty đã đạt đến tốc độ 1Gbps bằng hệ thống thiết bị, hệ thống cáp quang của ngành điện, đảm bảo kết nối vòng “ring” bảo vệ, tình trạng mất kết nối mạng, nghẽn mạng không còn xảy ra.

Đến nay,  hệ thống wifi tại nhà điều hành, tại các phòng giao tiếp khách hàng của các điện lực đã được phủ sóng với chất lượng cao nhằm tăng thêm phương thức kết nối mạng,  từ đây CBCNV và khách hàng có thể truy cập Internet để cập nhật thông tin, sử dụng các ứng dụng của ngành điện một cách thuận tiện.

Description: D:\1_trangweb\Tinbai_dang_2016\CNTT\Baochi_files\image002.jpg

Sơ đồ mạng VTDR tại PC Bình Định

Bên cạnh hệ thống mạng LAN, WAN được nâng cấp, cải tạo thì hệ thống mạng Viễn Thông dùng riêng (VTDR) cũng được nâng cấp và cải tạo đáp ứng tốt nhất yêu cầu cung cấp kênh truyền phục vụ các ứng dụng điều hành sản xuất kinh doanh ngành điện. Đặc biệt là cung cấp kênh truyền kết nối các thiết bị tại TBA phục vụ công tác giám sát, thao tác các TBA 110kV từ xa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hiện nay, các nút truyền dẫn tại các TBA 110kv, 220kV, các điện Lực trực thuộc đã được lắp đặt thiết bị truyền dẫn mới (hiT7030, hiT7025), các nút truyền dẫn  này đã được kết nối mạch vòng “ring” bảo vệ bằng hệ thống cáp quang OGPW, cáp quang trao đổi với đối tác FPTTelecom và các tuyến cáp quang ngành điện mới đầu tư đảm bảo kênh truyền thông kết nối từ các TBA 110kV, TBA 220kV, các điện lực về PC Bình Định, CPC không xảy ra gián đoạn.

Với nguồn lực hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin tại PC Bình Định đã hoàn thiện và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu như hiện nay thì mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016 sẽ về đích sớm, góp phần hoàn thành mục tiêu toàn tổng công ty, tạo tiều đề thành công cho những năm tiếp theo.

Trọng Quyết

 


Khách hàng điện
Đến ngày: 03/04/2018
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 15696
Quy Nhơn 65866
Phú Tài 26678
An Nhơn 51703
Phù Mỹ 58183
Bồng Sơn 62035
Phú Phong 36883
Phù Cát 58727
Tuy Phước 36409
TỔNG CỘNG: 412180
Phụ tải & huy động nguồn
19/04/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 284.0
Pmin 171.0
CS.HT Pnhận 259.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 25.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 5356.5
AnhậnHT 5301.1
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 325.4
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 24
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội