Công nghệ thông tin

Hướng dẫn cài đặt chương trình FMIS
FMIS là một trong những chương trình được sử dụng khá phổ biến tại PC Bình Định, đặc biệt là phân hệ quản lý vật tư. Việc cài đặt Fmis thường phải qua nhiều bước vì vậy đôi khi gây khó khăn đối với người dùng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chương trình FMIS.


.

Để cài đặt chương trình FMIS bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Cài đặt FMIS client

Đầu tiên bạn cần copy source cài đăt chương trình FMIS tại địa chỉ:

ftp://10.120.0.1/pcbinhdinh_software/phanmem_congty/FMISmoi . Trong thư mục này đã sắp xếp khá chi tiết các bước cài đặt chương trình FMIS từ bước 1 đến bước 7. Mở thư mục vừa copy kích đôi vào thư mục Buoc_1_CaidatFmisClient sau đó kích đôi file setup.exe để cài đặt Fmisclient.

Description: FMIS-1

Nhấn Next để tiếp tục

Description: FMIS-2

Nhấn Next để tiếp tục

Description: FMIS-3

Chọn tùy chọn Custom để tùy biến các mục cài đặt

Description: FMIS-4

Lực chọn các mục cần cài đặt phù hợp với mục đích sử dụng của mình, chẳng hạn để cài chương trình Vật tư ta chỉ cần chọn VattuFont TCVN3 (xem hình). Lưu ý nếu không muốn cài đặt mục nào ta kích chuột vào mũi tên xuống và chọn This feature will not be avaiable.

Description: FMIS-5

Nhấn Next để tiếp tục

Description: FMIS-6

Nhấn Install để tiến hành cài đặt

Description: FMIS-7

Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

Bước 2: Cài đặt các phiên bản cập nhật

Sau bước 1 ta mới cài xong Fmisclient, tuy nhiên chương trình Fmis liên tục được cập nhật cho phù hợp các biểu mẫu và thông tư mới vì vậy chúng ta phải cài đặt các bản cập nhật thì mới có thể sử dụng được. Phiên bản mới nhất được cập nhật là Fmis 1.0.31. Để cài đặt các phiên bản cập nhật chúng ta phải phải đi đúng trình tự từ thấp đến cao, không thể cài bỏ bước. Trình tự cập nhật các phiên bản như sau: UpdateClient_V28_TT244 ->V30->V1.0.30->1.0.31 tức là đúng theo trình tự các bước trong thư mục cài đặt đã copy.

Bây giờ ta tiến hành cập nhật phiên bản V28_TT244.

Mở thư mục Buoc_2_UpdateClient_V28_TT244 trong thư mục Fmis_Setup_moi vừa copy ở trên. Kích đôi vào file FmisUpdate_Build280214 để chạy nó.

Description: FMIS-8

Nhấn nút Next để tiếp tục

Description: FMIS-9

Nhấn Next để tiếp tục

Description: FMIS-10

Đánh dấu chọn chương trình đã cài đặt ở bước 1 để tiến hành Update (ở đây ta chọn phân hệ Vat tu).

Nhấn Next để tiếp tục

Description: FMIS-11

Nhấn Next để tiếp tục

Description: FMIS-12

Nhấn Finish để hoàn thành

Lặp lại các bước trên để cài đặt các bản update từ phiên bản V30, V1.0.30 và V1.0.31. Lưi ý với các bản update này các bạn chỉ cài đăth bản đúng với phiên bản Office của mình. Ví dụ nếu dùng Excel 2007 thì chọn bản trong excel2007. Nếu các bạn vẫn chưa biết cài đặt thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cập nhật Fmis phiên bản 1.0.31

Bước 3. Cài đặt Font chữ

Để cài đặt Font chữ cho chương trình FMIS các bạn mở thư mục Buoc_6_Fmis_font_Win7 sau đó kích đôi vào file FMIS_Font .

Description: FMIS-13

Description: FMIS-14

Chọn Yes để tiền hành cài đặt

Khởi động lại máy tính để áp dụng

Bước 4. Cấu hình thông số kết nối cho chương trình

Kích đôi biểu tượng chương trình quản lý vật tư trên màn hình Desktop.

Description: FMIS-15

Kích đôi vào biểu tượng máy tính để tiến hành cầu hình tham số kết nối (xem hình trên).

Description: FMIS-16

Cấu hình các thông số chi tiết như sau:

Tên profile: vat tu

Tên máy chủ: 10.120.0.10

Tên Cớ sở dữ liệu: FMIS_DLBD_SXKD_HN2014_TT200

Nhấn nút lệnh Ghi để hoàn tất

Hy vọng sau bài viết này các bạn có thể tự cài đặt chươmg trình FMIS để sử dụng.

 Châu Công Huyền


Khách hàng điện
Đến ngày: 03/04/2018
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 15696
Quy Nhơn 65866
Phú Tài 26678
An Nhơn 51703
Phù Mỹ 58183
Bồng Sơn 62035
Phú Phong 36883
Phù Cát 58727
Tuy Phước 36409
TỔNG CỘNG: 412180
Phụ tải & huy động nguồn
19/04/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 284.0
Pmin 171.0
CS.HT Pnhận 259.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 25.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 5356.5
AnhậnHT 5301.1
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 325.4
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 32
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội