Tin ngành điện

Đầu tư nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận góp phần xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) cho ngành điện quản lý bán điện trực tiếp đến các hộ sử dụng điện, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để Công ty Điện lực Bình Định tiếp nhận và hoàn trả vốn đầu tư LĐHANT trên địa bàn tỉnh.


Quan cảnh buổi họp thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

Từ tháng 6/2008 đến tháng 12/2015 trên địa bàn tỉnh đã có 135/149 đơn vị quản lý kinh doanh điện nông thôn đã chuyển giao LĐHANT cho Công ty Điện lực Bình Định quản lý vận hành bán điện trực tiếp đến các hộ dân, với tổng khối lượng tiếp nhận trên 1.873 km đường dây hạ áp và 215.333 khách hàng sử dụng điện.

Trong những năm trước đây, đa phần các hợp tác xã quản lý kinh doanh điện nông thôn ít được chú trọng đến việc đầu tư, cải tạo nâng cấp LĐHANT để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo báo cáo của ngành điện, sau khi tiếp nhận LĐHANT từ các địa phương, ngành điện đã chủ động lập dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung hạ áp nông thôn, với quy mô cụ thể như sau:

- Xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp dài 448 km

- Xây dựng mới và nâng công suất 497 trạm biến áp, với tổng dung lượng là 95.550 kVA

- Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ áp dài 630 km

- Tổng giá trị đầu tư sau tiếp nhận LĐHANT: 983 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn khấu hao của ngành điện: 329 tỷ đồng

+ Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB): 313 tỷ đồng

+ Vốn vay Ngân hàng Tái Thiết Đức (KFW): 341 tỷ đồng

Với quy mô khối lượng đầu tư của ngành điện từ sau khi tiếp nhận LĐHANT đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao trong khu vực nông thôn; góp phần làm giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ áp nông thôn. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã có 115/122 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn, trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Giai đoạn 2015-2016 ngành điện tiếp tục vay Vốn Ngân hàng Tái Thiết Đức giai đoạn 2 và giai đoạn 3 (KFW2 & KFW3) để đầu tư cải tạo, nâng cấp và sửa chữa đường dây hạ áp dài 1.688 km.

Ngoài ra, trong tháng 12/2015, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã giao nhiệm vụ năm 2016 cho Công ty Điện lực Bình Định đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Định với số vốn trên 84,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngày 30/10/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11819/QĐ-BCT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020; Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn từ năm 2016-2020 với tổng số vốn đầu tư trên 304,2 tỷ đồng, với quy mô của dự án:

- Xây dựng mới đường dây trung áp dài 86,48 km

- Xây dựng mới 82 trạm biến áp, với tổng dung lượng 6.230 kVA

- Xây dựng mới đường dây hạ áp dài 459,9 km

- Công tơ và nhánh rẽ cấp điện hộ dân là 5.822 hộ

 Hoàn thành dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 sẽ có 54 xã trên toàn tỉnh (trong đó có 10 xã miền núi) được hưởng lợi từ nguồn cung cấp điện ổn định và chất lượng hơn; góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà trong giai đoạn tiếp theo.     Trần Thúc Kham

 


Xem thêm:


Khách hàng điện
Đến ngày: 03/04/2018
Đơn vị Số lượng
Hoài Ân 15696
Quy Nhơn 65866
Phú Tài 26678
An Nhơn 51703
Phù Mỹ 58183
Bồng Sơn 62035
Phú Phong 36883
Phù Cát 58727
Tuy Phước 36409
TỔNG CỘNG: 412180
Phụ tải & huy động nguồn
19/04/2018
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 284.0
Pmin 171.0
CS.HT Pnhận 259.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 25.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 5356.5
AnhậnHT 5301.1
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 325.4
Atđmua 0.0
Ảnh hoạt động
Khảo sát ý kiến
Theo bạn, phương thức thanh toán tiền dịch vụ tiền điện nào sau đây là thuận tiện nhất?
Thu tại nhà
Nộp tại quầy
Qua thẻ ATM
Điểm thu tập trung
Qua Internet Banking
Chọn
Liên kết website
Online: 4
Lượt xem: Da xem
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì lợi ích của gia đình và xã hội